viac o STOCKBox systéme

Čo je STOCKBox systém ?

 

– mobilný skladník

– webové rozhranie 

– konsignačný sklad

 

Je to produkt spoločnosti JENPEX s.r.o., ktorý vznikol na základe požiadavky našich  zákazníkov, pozostávajúci z úložného priestoru vo forme skladovacej skrine, čítacieho zariadenia a softvérového riešenia výdaja tovaru na konkrétneho zamestnanca z konsignačného skladu.

 

 

Čo získate vďaka STOCKBox systému ?

 

 – zaplatíte za tovar, až keď ho odoberiete zo skrine

– máte prehľad, kto a koľko tovaru použil

– určíte si, aký tovar chcete mať v STOCKBox systéme a my sa postaráme, aby ste ho mali vždy k dispozícií

– budete mať súhrnnú štatistiku o pohybe odobratého materiálu

– nemusíte vytvárať a zasielať objednávky

– viete odkontrolovať, či si Vaši zamestnanci prevzali ochranné pracovné pomôcky

– budete mať fixné ceny počas celého roka

– za prenájom STOCKBox systému neplatíte

 

 

 

Aký problém to rieši ?

 

Rieši to problém odberateľa na dodávky tovaru. Tovar, ktorý si zadefinujete do konsignačného skladu firmy JENPEX s.r.o., budete mať k dispozícií ihneď na vlastnom pracovisku.

 

 

Čo to prinesie ?


Prinesie Vám to zníženie skladových zásob.  Jednoduchý spôsob vydávania tovaru zamestnancom a kontrolu.

 

 

Čo získate ? 

 

Mobilného skladníka, štatistický prehľad o tom, kto tovar odobral a aké množstvo. Tovar, ktorý budete mať stále k dispozícií na vašom pracovisku. Poriadok v sklade, ktorý za Vás urobíme a budeme udržiavať za Vás. Nastavenie cenníka platného počas celého roka. Pravidelné inventúry od dodávateľa časovo nastavené po dohode s odberateľom.

 

 

Ako to celé funguje ? 

 

Zabezpečíme a dodáme do Vašej prevádzky skladovacie skrine s čítacím zariadením. Nastavíme minimálne a maximálne množstvá, ktoré budú nastavené podľa predchádzajúcej štatistiky. Doplníme tovar formou konsignačného skladu. Počas celého zmluvného obdobia sa budeme starať o poriadok a dopĺňať zadefinovaný tovar.

 

TO VŠETKO BEZ AKÝCHKOĽVEK POPLATKOV 

Po odobratí tovaru Vám na konci mesiaca vystavíme zbernú faktúru, na základe dohodnutého cenníka, ktorý je súčasťou zmluvy.